Project in gebiedsplan 2018

Gezondheidsvaardigheden

Geplaatst op 18 oktober 2017, 17:20 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Relatief veel bewoners uit de Indische Buurt kampen met relatief lage gezondheidsvaardigheden. Bewoners herkennen bepaalde symptomen niet, weten niet wanneer of hoe zij (medische) hulp moeten inroepen, weten niet goed hoe gezond te leven en begrijpen gezondheidsinformatie niet goed. Dit vraagt om een intensieve tweeledige aanpak: enerzijds werken we aan het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van de bewoners zelf, door training en voorlichting. Hiervoor zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij al bestaande cursussen, zelforganisaties en communties in de buurt. Ook willen we, onder andere via wijkzorgnetwerken, professionals voorlichten over hoe om te gaan en te communiceren met bewoners met lage gezondheidsvaardigheden.

Gewenst resultaat Een groeiende groep bewoners in de Indische Buurt heeft meer regie over de eigen gezondheid doordat ze hun eigen lichaam, gezondheidsinformatie en de structuur van de zorg beter begrijpen. Ze weten wanneer ze naar de dokter of andere hulpverlener moeten gaan en weten dan waar ze moeten zijn en bij wie. Zij kunnen beter met de behandelaar communiceren, weten wat zij van een behandelaar kunnen verwachten en wat de behandelaar van hen verwacht.
Professionals zijn beter in staat om effectief te communiceren met bewoners met lage gezondheidsvaardigheden. Ze weten waar knelpunten zitten in de communicatie en hoe daarop in te spelen.
Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Verbeteren gezondheid en met name de gezondheidsvaardigheden van bewoners Indische Buurt (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 10.000,00
Deel dit:
2 project-updates

Manon Schoneveld

7-sep-2018 17:18
Anders

Het project Gezondheidsvaardigheden is gericht op bewoners met lage gezondheidsvaardigheden. Het eerste gedeelte van het project is uitgevoerd door Care 4 Oost. Uit cijfers blijkt dat de Indische Buurt heel laag scoort op gezondheidsvaardigheden. Dit houdt in dat niet iedereen herkent wanneer hij of Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Manon Schoneveld

28-jan-2019 16:37
Project afgerond

In november en december 2018 is er een nieuwe groep gestart met de cursus Gezondheidsvaardigheden geleid door Care 4 Oost, Felice Gaughan in samenwerking met diverse partijen uit de buurt. De cursus is gegeven op vrijdagochtend in de Meevaart. Er is ervoor gekozen om bij deze tweede cursus de zes Lees meer
0

Open de update in eigen pagina