Project in gebiedsplan 2018   

Wijkpartnerschap BOOT

A
Geplaatst op 15 oktober 17, 20:53 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Eigen Haard (EH) heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomsten (WPO) afgesloten. Een WPO is een intentieovereenkomst in het kader van samenwerking ter bevordering van de leefbaarheid. EH ondersteunt d.m.v. een WPO BOOT Oost. Zij bekleden in de Indische Buurt een voortrekkersrol in het creëren van een netwerk van organisaties actief in (en op het snijvlak van) de schuldhulpverlening. Naast individuele voorlichting zal er bij de diverse organisaties budgetvoorlichting worden georganiseerd.

Gewenst resultaat Laagdrempelige locatie waar bewoners o.a. terecht kunnen voor budgetvoorlichting en met hun vragen over schulden.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Armoede bestrijden in de Indische Buurt (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

imke veltmeijer

6-sep-2018 17:02
Project volgens planning

op planning
0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

7-feb-2019 16:24
Project volgens planning

Project loopt volgens planning.
0

Open de update in eigen pagina