Project in gebiedsplan 2018   

Wijkkunde

A
Geplaatst op 11 oktober 17, 11:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Zowel het aantal als de diversiteit aan bewonersinitiatieven in de Indische Buurt is enorm. Die initiatieven hebben  behoefte aan uiteenlopende vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld bij het uitwerken van een plan, het betrekken van andere bewoners of partijen, communicatie, organisatie, of de financiering.
In de Indische Buurt zijn verschillende mensen actief die deze ondersteuning bieden. Onder de naam Wijkkunde hebben zij zich verenigd. Zo wordt alle kennis en ervaring die zij in huis hebben gebundeld, en kan ze bovendien een netwerk bieden voor het sociaal kapitaal in de buurt. Alle ideeën, hoe klein of pril ook, krijgen binnen Wijkkunde een podium, een klankbord en passende ondersteuning. Wijkkunde verlaagt de drempel om van een idee naar initiatief te komen en zorgt dat de vaart erin komt en blijft. Het is een platform waar initiatiefnemers, bewoners en professionals bij elkaar komen om van elkaar te leren over het werken in de wijk.

Gewenst resultaat Wijkkunde stelt zichzelf ten doel om een duidelijke, structurele en duurzame vraaggestuurde aanpak van ondersteuning in de Indische Buurt te realiseren. Het streven is ook om het netwerk van wijkkunde steeds dekkender te maken, zodat elk initiatief de ondersteuning kan krijgen die nodig is. Door de activiteiten van bewonersinitiatieven te delen en te laten zien wat het effect daarvan is op de communities en de buurt, wordt de impact van bewonersinitiatieven uit de Indische Buurt beter zichtbaar gemaakt.

Om dit goed te kunnen organiseren, biedt Wijkkunde o.a. maandelijkse Wijkkunde-gesprekken voor initiatiefnemers, neemt zij een actieve rol in het aanspreken van de expertise in de buurt, vergroot zij het netwerk rondom Wijkkunde, en heeft ze een coördinator nodig. De controle op de activiteiten van Wijkkunde vindt plaats in (interactie met) de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer maatschappelijke opgaven uitvoeren in partnerschap (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 45.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

3 project-updates toon alle updates

Lisa Franke

25-jan-2019 17:28
Project volgens planning

In 2018 is het erg goed gegaan met Wijkkunde. We willen graag een paar successen delen: - Er zijn maandelijkse Wijkkunde-gesprekken gevoerd met initiatiefnemers uit de buurt. De initiatiefnemers hebben allemaal kosteloos advies en een verslag met acties ontvangen waarmee ze aan de slag kunnen. - E Lees meer

0

Open de update in eigen pagina

Karin van Erning

7-feb-2019 10:38

IK ben gen beheerder meer van dit project!! Zie andere updates.
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Camille van Neer

Goed gedaan en hopelijk brengt het (ook) mij verder met een idee dat ik samen met de mensen van Wijkkunde en de buurt gestalte kan geven. Zet 'm op!
17-okt-2018 09:09
Wil je reageren? Meld je dan aan.