Project in gebiedsplan 2018   

Natuurgroep Joodse Begraafplaats en Flevopark

A
geplaatst op 22 september 17, 16:56 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt ARGUMENTATIE: Dit is onderdeel van het ambitiedocument Flevopark, basis op orde, en bewoners betrekken bij beheer. In 2018 gaan we in overleg met de initiatiefnemer(s) en betrokken ambtenaren over de invulling van medebeheer door een op te richten natuurgroep.

LEES VERDER: Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijker en beter toegankelijk maken

Opzetten van een vrijwilligerswerkgroep die onder deskundige begeleiding van de stadsecoloog voor Oost, Els Corporaal, ondersteunende werkzaamheden op het gebied van natuurbeheer verricht in het Flevopark en op de Joodse Begraafplaats. Onder meer het tegengaan van verdere verbossing op de Joodse Begraafplaats, het aanleggen van ijsvogelwanden, het plaatsen en schoonmaken van nestkastjes, het opruimen van zwerfvuil en het maken van een insectenhotel in het Flevopark. Verwacht mag worden dat het zelf de handen uit de mouwen steken de betrokkenheid van buurtbewoners bij park en begraafplaats ten goede komt. In het Ambitiedocument voor het Flevopark staat vermeld dat vrijwilligers welkom zijn bij kennisdagen van de afdeling Groen. Verder kan aansluiting worden gezocht bij Landschap Noord-Holland voor het lenen van gereedschap en eveneens voor deskundigheidsbevordering. Coördinatie van deze vrijwilligersgroep: Hansje Galesloot, bestuurslid Vrienden van het Flevopark en coordinator vrijwilligers bij de Joodse Begraafplaats.

Gewenst resultaat Totstandkoming van een permanente natuurgroep voor Joodse Begraafplaats en Flevopark, die geregeld werkdagen organiseert en een beroep kan doen op het stadsdeel voor ecologisch advies, deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en aanschaf of lenen van benodigde materialen.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten:

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Hansje Galesloot

Project volgens planning

De natuurwerkgroep is in februari van start gegaan. Er wordt maandelijks gewerkt op de tweede zondag van de maand. De belangstelling blijkt groot: nu bijna veertig mensen op de mailinglist. Per keer komen er 12 a 15 mensen. De groep is aangesloten bij Landschap Noord-Holland voor het lenen van geree Lees meer
13-jul-2018 18:31