Projectvoorstel voor gebiedsplan 2018   

Jongeren Participatie Makelaar

A
Geplaatst op 22 september 17, 15:20 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project is voorgesteld voor Gebiedsplan 2018 - Indische buurt, maar is niet opgenomen

ARGUMENTATIE:
Het initiatief Jongeren Participatie Makelaar wordt niet opgenomen in het gebiedsplan Indische Buurt. Reden hiervoor is dat hoe het de functie hieronder wordt beschreven heeft deze veel overlap heeft met twee functies binnen het stadsdeel, nl die van Adviseur Jeugd en de Participatie Makelaar. Wel gaat het stadsdeel in gesprek met de indiener van dit initiatief om te horen wat er nu specifiek mist en wordt gekeken of dat vanuit het stadsdeel toch ingevuld kan worden en mocht dit niet het geval zijn wat er dan eventueel extra nodig zal zijn.

De Jongerenmakelaar haalt signalen met betrekking tot jongeren in hun gebied (wijk) op, bevordert de samenwerking tussen verschillende partners, organisaties en jongeren en voert het gebiedsplan uit op het terrein van jongeren. Hij of zij heeft enerzijds een schakelfunctie tussen ‘binnen en buiten ’en anderzijds een voorbeeldfunctie voor de nieuwe gebiedsgerichte manier van werken in de gemeentelijke organisatie. Hij of zij kijkt met een integrale blik naar het gebied en zorgt er voor dat ook complexe vraagstukken gezamenlijk met partners en jongeren in het gebied uitgevoerd worden. De jongerenmakelaar vervult zo een belangrijke rol in het ontwikkelen van het gebiedsgericht werken en de gemeentelijke gebiedscyclus, hij/zijn ondersteunt ook de maatschappelijke activiteiten van jongeren en zorgt dat er een stevige netwerk is.

Toelichting

Werkzaamheden

• Samen met partners, jongeren en ondernemers opstellen van de gebiedsagenda en gebiedsplan voor jouw gebied/wijk;

• Samen met partners, jongeren en ondernemers vertalen van de gebiedsagenda naar concrete acties;

• Aanjagen van de uitvoering;?• Rapporteren over de voortgang van het gebiedsplan;?• Signaleren van kansen en knelpunten in het gebied;?• Opzetten en onderhouden van netwerken met bewoners en partners;

• Filteren van signalen uit de buurt en er voor zorgen dat de signalen op de juiste plek terecht komen;

• Voorbeeldrol in het gebiedsgericht werken: uitdragen van de ‘visie op het gebiedsgericht werken;

• Informeren van de gebiedscoördinator, gebiedsmanager en portefeuillehouders over het gebied;

• Fungeren als gesprekspartner voor de portefeuillehouder over het gebied.

Competenties als jongerenmakelaar ben je omgevingsbewust. Je bent gericht op samenwerking, en zorgvuldig waar het gaat om relatiebeheer. Daarnaast kenmerkt jouw manier van werken zich door het durven nemen van verantwoordelijkheid en een klant- en resultaat gerichte opstelling.

Bijdrage aan de prioriteiten:

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 reacties

Paul Doedens

Ja: Jongeren moeten niet uit de boot vallen. Essentieel voor veiligheid in de buurt en integratie.
29-sep-2017 09:29

Pierre Mehlkopf

Ja mits...: een participatiemakelaar is een soort haarlemmer Olie. Maar dat moet je alleen gebruiken als de onderdelen op zich ook goed zijn en er alleen een beetje olie nodig is om het soepeler laten werken. Ik ben niet overtuigd dat de onderdelen goed genoeg zijn. Sommige moeten eerst vervangen worden.
6-okt-2017 18:18
Wil je reageren? Meld je dan aan.