Projectvoorstel voor gebiedsplan 2018   

Seniorencollege voor kwetsbare migrantenouderen

A
geplaatst op 13 september 17, 11:49 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project is voorgesteld voor Gebiedsplan 2018 - Indische buurt, maar is niet opgenomen

ARGUMENTATIE: Deze activiteit wordt meegenomen in de subsidieaanvraag van Turkse Ouderen Raad bij de basisvoorzieningen. De activiteit wordt uitgevoerd, maar is een basisvoorziening en wordt ook zo gefinancierd.

Bij het Seniorencollege worden deelnemers (55+'ers) actief gestimuleerd om vragen te stellen en in gesprek te gaan met elkaar en de (jonge) docent. Ook kunnen zij suggesties doen met betrekking tot de inhoud van het college. Voor ouderen die in hun jeugd nooit de kans hebben gekregen om naar school te gaan, niet hebben geleerd om te leren, gaat op deze manier een wereld open. De deelnemers kunnen een gast meenemen bij een excursie. Het seniorencollege schenkt veel aandacht aan het opbouwen en onderhouden van contacten met de doelgroep waarbij de vrijwilligers een belangrijke ondersteunende rol spelen.
Universitair geschoolde studenten met dezelfde etnische achtergrond geven de lessen, op hun vakgebied. We kiezen hiervoor, omdat we op deze manier op laagdrempelige wijze de ouderen inhoudelijke informatie kunnen aanbieden en de Nederlandse taal niet een drempel hoeft te zijn.

Toelichting:

In de tweede helft van 2015 is onder de Turkse ouderen in Stadsdeel Oost een inventarisatie geweest over wensen, behoeften én dromen. Uit deze inventarisatie is vooral de behoefte aan Nederlandse taal, themabijeenkomsten en excursies naar voren gekomen, zoals lotgenotencontacten en ontmoeting; voorlichting over ziekten (o.a. dementie), ondersteuning (mantelzorg) en voorzieningen; zingeving; ervaringen uitwisselen en trainingen / deskundigheidsbevordering. De noemer waaronder deze activiteiten geplaatst kunnen worden laat zich het best vertalen als 'Mijn toekomst in Amsterdam'.
Het belangrijkste en misschien wel meest verrassende signaal dat uit de inventarisatie naar voren kwam, is dat de ouderen een grote behoefte hebben om te leren. Dit is het idee achter het Seniorencollege geworden.

Gewenst resultaat De aanpak is gericht op duurzame sociale verbondenheid tussen in eerste instantie ouderen met een migratieachtergrond en de jongere generaties. Ook de verbinding tussen ‘sterke’ en meer kwetsbare ouderen is een ambitie. Ouderen worden uitgedaagd om te leren reflecteren op hun eigen gedrag wat een duurzame gedragsverandering beoogt. Het is vooral maatwerk.

Dit wordt bereikt door:
• Ouderen worden onder professionele begeleiding in de vorm van getrainde studenten/ vrijwilligers in contact gebracht met andere ouderen.
• De ouderen praten met elkaar over gezamenlijke interesses en onderwerpen die hen bezighouden.
• Intergenerationele uitwisseling: de ouderen maken contact met studenten/vrijwilligers en vice versa. De duur en de regelmaat van de collegereeksen bestaande uit vier bijeenkomsten (per reeks) van twee uur inclusief inloop en afronding draagt bij aan de bestendiging van het contact tussen de ouderen en de student/vrijwilliger.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten: Sorry, there was an error on this page.