Project in gebiedsplan 2018   

Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt

A
geplaatst op 10 september 17, 12:36 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Buurtbewoners dienen verzoeken in tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelparken, onderdoorgangen, knelpunten fiets en kunstinitiatieven). Snel inspelen op deze verzoeken vergroot de bereidheid van bewoners om verantwoordelijkheid te nemen voor een aantrekkelijke, prettige en (sociaal) veilige openbare ruimte.

Toelichting:

In het gebiedsplan van oud oost is het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie voor het Muiderpoort station en haar omgeving opgenomen. Vanwege het grote raakvlak met de indische buurt, wordt deze hier ook genoemd.

Er spelen veel opgaven rond het Muiderpoortstation, die we integraal en gezamenlijk gaan oppakken. Muiderpoort is nu het station voor mensen uit de omliggende buurten. De afgelopen tien jaar is het aantal reizigers dat van dit station gebruikt maakt flink gestegen. Door de ontwikkeling van Cruquius, Sluisbuurt en IJburg 2e fase (totaal 17.200 woningen) zal dit station de komende jaren voor de stad nog belangrijker worden. Het stedelijk OV- en fietsnetwerk zal vanuit deze gebieden via nieuwe en snellere verbindingen een betere aansluiting krijgen op het Muiderpoortstation.

In de structuurvisie is het Oostspoorplein aangewezen als stadsplein. Dit biedt een kans om een prettige ontmoetings- en verblijfsplek te realiseren. Onderdeel zou kunnen zijn om in de bestaande gebouwen publieksfuncties te programmeren, zodat er meer interactie plaatsvindt tussen plein en de gebouwen. Het plein is nu door de vele fietsen en infrastructuur onoverzichtelijk. Een herinrichting die het plein veilig maakt en een eigen identiteit geeft is prioriteit voor het functioneren van het station en voor de omliggende buurten.

Gewenst resultaat: Een integrale gebiedsvisie die richting geeft voor de ruimtelijke, toekomstbestendige ontwikkeling van het Muiderpoort en zijn omgeving.

Gewenst resultaat Samen zorgen we voor een aantrekkelijke, prettige, (sociaal) veilige openbare ruimte.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Zorgen voor een aantrekkelijke, groene en veilige openbare ruimte. Stimuleren van betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij het onderhoud van het groen in hun buurt (?)
Financiële dekking:
  • Stadsdeel: 15.000,00 - Bewonersinitiatieven, budget Motie Dantzig.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

Vanuit dit budget is een bijdrage geleverd aan de Mozaiekstraat bij het Ambonplein, en wordt het beheer van de Beeldentuin in de Batjanstraat voor de komende vijf jaar gewaarborgd. In het najaar wordt het budget nog ingezet voor verkeerskundige aanpassingen ter hoogte van Al Jawhara op het Sumatrapl Lees meer
21-aug-2018 14:14

Daniëlle van Kesteren

Project afgerond

In de tweede helft van 2018 is het fietspad op het Sumatraplantsoen voor Al Jawhara aangepast. 
Ook is in deze periode een start gemaakt met de aanleg van een postzegelpark in de Minahassastraat. Begin 2019 worden de werkzaamheden afgerond. Het initiatief komt van bewoners, en is samen met De Gezonde S...

Lees meer
26-feb-2019 16:03
6 reacties

ellen menning

Ja
6-okt-2017 12:19

Dagmar van Oosterhout

De Alliantie denkt graag mee samen met de bewoners over de herinrichting van het Billitonparkje.
6-okt-2017 12:35

Dagmar van Oosterhout

Ja
6-okt-2017 12:35

Enquêteur gebiedsplan 2018

Ja: Door Anoniem
11-okt-2017 14:47

Jan Maarten Dros

Ja mits...: Dit gaat nadrukkelijk niet alleen over groen, en zou dus ook op leefbare buurt en veiligheid moeten scoren. Ik wil graag de toegang tot de Majellatuin (Tidorestraat 172) nomineren voor een opknapbeurt met mozaiek en betere verlichting.
15-okt-2017 10:21
Wil je ook reageren? Meld je dan aan