Project in gebiedsplan 2018   

Routekaart bijeenkomsten meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

A
Geplaatst op 8 september 17, 14:50 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Om te waarborgen dat jeugdigen in een zo veilig mogelijk opvoedklimaat opgroeien is het van belang dat iedereen die met de jeugd werkt, kennis heeft van mogelijke signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en/of weet bij welke professional hij/zij terecht kan. In de Indische Buurt wordt dit onder de aandacht gebracht middels ‘Routekaart bijeenkomsten’. Deze bijeenkomst is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Buurtaanpak Veilig Opgroeien, Stichting Praat, het Ouder Kind Team en het Stadsdeel.

Gewenst resultaat In 2018 zal hier gevolg aan worden gegeven.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Vergroten van zowel subjectieve als de objectieve veiligheid in de buurt (?)
Financiƫle dekking:
  • 0,00 - Zal vanuit bestaande middelen betaald worden.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update
1 reactie

Melanie Verhoef

Ja
21-sep-2017 10:32
Wil je reageren? Meld je dan aan.