Project in gebiedsplan 2017   

Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Tijdens stedelijke vernieuwingsprojecten is het belangrijk de leefbaarheid in de gaten te houden. Dit start al tijdens de tijdelijke verhuur van de woningen. Het aantal nieuwe bewoners neemt toe en tijdelijke huurders zijn vaak minder gebonden aan de buurt. Op het moment dat de renovatie of sloop begint, moeten de werkzaamheden op elkaar afgestemd zijn. Als het nodig is moet er extra ingezet worden op het op peil houden van de leefbaarheid.

Gewenst resultaat Leefbaarheid in de wijk rond alle stedelijke vernieuwingsprojecten wordt gewaarborgd door afspraken te maken met de partners over maatregelen die deze overlast tegengaan op gebied van schoon, heel en veilig, zoals het huren van containers voor het grof vuil bij verhuizingen van bewoners.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

Op de kop van de Molukkenstraat is De Alliantie gestart met de sloop van hun pand. Om de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te houden, worden na de sloop om de bouwplaats houten bouwhekken met plantenbakken geplaatst. Deze worden onderhouden door medewerkers van Stg De Regenboog.
20-jul-2017 12:29

Martine Koehein

Project volgens planning

De bouwhekken van de Alliantie in de Molukkenstraat zijn voorzien van plantenbakken. Deze worden beheerd door medewerkers van de stichting de Regenboog. De plantenbakken zorgen ervoor dat de bouwhekken een aantrekkelijkere uitstraling hebben.
31-jan-2018 00:21