Project in gebiedsplan 2017   

Duurzame initiatieven faciliteren

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

1.Het actief informeren van doelgroepen (bv VVE's) over verduurzamingsmogelijkheden zoals zonne-energie en energiebesparing. 2. Initiatieven worden (financieel) gefaciliteerd. 3.Aansluiting maken met pilot 'Taskforce Groen'. 4.Mogelijke samenwerking met Fieldlab onderzoeken. 5. Onderzoeken inzet sleutelfiguur in de buurt als 'duurzaamheidsmakelaar' die verbindingen legt tussen beleid van de gemeente en initiatieven van bewoners en ondernemers.

Gewenst resultaat - Succesvol gefaciliteerde initiatieven- Taskforce groen & duurzaamheid in de IB opgericht- samenwerking met Fieldlab gerealiseerd
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

De taskforce groen is door Rens van der Linden opgericht onder de naam GRIB. Actieve bewoners die mee willen doen worden geworven. En er loopt een pilot waarbij Ron Langdon 4 maanden als duurzaamheidsmakelaar in de buurt actief is. In deze periode probeert hij 3 concrete projecten met bewoners(organ Lees meer
20-jul-2017 12:19