Project in gebiedsplan 2017   

Aanpakken van (ongedierte) overlast als gevolg van voedselresten in de openbare ruimte

A
Geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Samen met externe en interne partners een integrale aanpak opzetten en uitvoeren om bewustzijn te creëren bij ondernemers en bewoners over de gevolgen van voedselresten in de openbare ruimte.

Gewenst resultaat Afname van voedselresten in de openbare ruimte door vergroot bewustzijn bij ondernemers en bewoners.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

3 project-updates toon alle updates

Daniëlle van Kesteren


In het najaar van 2017 is een film ontwikkeld over de rattenoverlast in de Indische Buurt: Stop de Rat in de Indische Buurt. Vrijwilligers gaan in 2018 met deze film de buurt in en organiseren na vertoning discussie momenten. Doel is het vergroten van het bewustzijn van de oorzaken van het rattenpro Lees meer
29-jan-2018 10:07

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

29-jan-2018 10:12