Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Flevopark en Nieuwe Diep aantrekkelijk en beter toegankelijk maken

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

In 2017 wordt het PvA Flevopark afgestemd met stakeholders en voor besluitvorming aangeleverd. Daarna kan pas budget voor het totale project in het Meerjaren Investerings Programma (MIP) worden aangevraagd. Het gevraagde budget zorgt er voor dat korte-termijnacties in 2017 gerealiseerd kunnen worden. Ook wordt er onderzocht of er op korte termijn een officiële zwemlocatie gerealiseerd kan worden in het park.

Gewenst resultaat: Korte termijn acties in het Flevopark uitgevoerdOnderzoek afgerond naar mogelijkheden voor een officiële zwemlocatie in het park.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
3 project-updates

Daniëlle van Kesteren

Project achter op planning

Om alle betrokkenen voldoende gelegenheid te geven te reageren op het concept ambitiedocument, is deze periode verlengd. Het definitieve ambitiedocument wordt vanaf februari voor besluit voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.
29-jan-2018 09:40

Daniëlle van Kesteren

Project achter op planning

Het budget dat in 2017 beschikbaar was voor korte termijn projecten uit het ambitiedocument is gebruikt voor het omvormen van de voormalige moestuin in de Soembawastraat tot een groene ontmoetingsplek voor ouders en kinderen van de Flevoparkschool.
29-jan-2018 10:03
Nog geen reacties