Project in gebiedsplan 2017   

Faciliteren groeninitiatieven

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
Vanuit de buurt komen veel verzoeken voor het faciliteren van grotere en kleinere groenprojecten in de openbare ruimte. Met dit budget kunnen we inspelen op de behoefte in de buurt, en medebeheer door bewoners stimuleren. In 2017 starten we een pilot met een ' taskforce groen', waarbij bewoners zelf groene en duurzame initiatieven ophalen in de buurt en samen met het stadsdeel uitvoeren.
Gewenst resultaat meer en beter gebruikersgroen in de buurt, zichtbare vergroening van de buurt, toename groene buurtinitiatieven, meer bewoners betrokken bij beheer van het groen
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Daniëlle van Kesteren

Project volgens planning

Er zijn in het eerste half jaar verschillende groene initiatieven uitgevoerd. Bij de Smaragd en in de Riouwstraat, en rondom het Makassarplein zijn samen met bewoners geveltuinen beplant tijdens een groenactiedag, op het Makassarplein zijn 3 nieuwe bomen geplant met kinderen van de Flevoparkschool, Lees meer
20-jul-2017 12:26

Daniëlle van Kesteren


Het restant van het budget is in de tweede helft van het jaar aangewend voor een verdere inrichting van de Majellatuin. Samen met jongeren van Upcycle is het voorste deel van de voormalige speeltuin nu ook ingericht als buurttuin. In 2018 kan de Majellatuin vaker opengesteld worden voor de buurt.
29-jan-2018 10:00