Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Bewoners betrekken bij hun directe woon- en leefomgeving

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Bewoners worden betrokken bij (kleine) fysieke aanpassingen in de openbare ruimte om overlast tegen te gaan. En participatietrajecten (zoals het Bankjescollectief) bij wooncomplexen worden gestimuleerd en ondersteund. Dit wordt samen met de corporaties (Ymere, Eigen Haard en de Alliantie) opgepakt.
Gewenst resultaat: Een prettigere en veiligere leefomgeving.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Menno Hordijk

Project volgens planning

Voorbeeld hiervan is de fysieke aanpassing op het Ceramplein. Deze is in uitvoering (bijna gereed).
12-jul-2017 13:43
Nog geen reacties