Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Jongerenwijkcoach

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is voorgesteld voor het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

De Jongerenwijkcoach benadert jongeren in hun eigen leefwereld en begeleidt hen om hun problemen naar eigen inzicht op te lossen. Hij onderhoudt contacten met formele en informele organisaties. Daarnaast zal de jongerenwijkcoach een rol hebben bij het ontwikkelen van het jongerenbod en meedenken hoe de functie van jongerenwijkcoach na 2017 vorm moet krijgen.
Gewenst resultaat: Jeugdigen en (buurt-)organisties weten met hun vragen de Jongerenwijkcoach te vinden. De leefwereld van jongeren wordt goed verwoord middels de jongeren wijkcoach in het jongerenbod IB.
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt
1 project-update

Martine Koehein

Project volgens planning

Jongerenwijkcoach is actief in de buurt. Hij spreekt wekelijks verschillende jongeren met hulpvragen. Hij helpt deze jongeren zelf op weg of verwijst hen door naar de juiste personen uit zijn brede netwerk.
12-sep-2017 11:46