Project in gebiedsplan 2017

Jongerenbod (Ruimte voor Initiatief)

A
Geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Indische buurt

Verschillende buurtpartijen voeren activiteiten uit op het gebied van het jeugdwerk. Met deze partijen en andere stakeholders in de wijk wordt een bod geformuleerd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Bestuurlijke Ambitie Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief.

Gewenst resultaat 1. Indicatoren voor goed jongerenwerk (hoe jongeren in hun kracht zetten), 2 Een gezamenlijk visie op Jongrenwerk, 3. Samenwerking tussen formele en informele organisaties.
Bijdrage aan de prioriteiten:

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Sander Otte

19-jul-2017 15:54
Project achter op planning

Er zijn 4 bijeenkomsten, 1 themabijeenkomst en een jongerentafel georganiseerd. Daar waren tussen de 20 en 40 mensen bij aanwezig van diverse organisaties op het gebied van talentontwikkeling en jongerenwerk. Er zijn verschillende gespreksmethodieken gebruikt om een open gesprek over de kwaliteit va Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Martine Koehein

30-jan-2018 13:58
Project afgerond

Momenteel wordt een evaluatie geschreven over het proces van het Jongerenbod. Deze evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2018 besproken met de betrokken partijen. Daarna wordt besloten wat de volgende stap zal zijn in dit proces.
0

Open de update in eigen pagina