Prioriteit

Verbeteren gemengd samenleven en wijkeconomie (2017)

Illustration
 

In de Indische Buurt loopt nog steeds een groot stedelijke vernieuwingsprogramma. Ook in 2018 wordt er op verschillende plekken gesloopt, gebouwd en gerenoveerd. Dit brengt onvermijdelijke overlast met zich mee. Samen met de partners gaan we proberen de overlast tot een minimum te beperken. De openbare ruimte die grenst aan deze vernieuwingspanden wordt opgeknapt. Het stadsdeel heeft met de corporaties afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben niet alleen betrekking op het aantal sociale huurwoningen, maar ook het aantal doelgroepwoningen zoals rolstoelwoningen, woningen voor grote gezinnen, woningen voor ouderen en woningen in het middensegment.

De drukte in de stad rukt op naar de aangrenzende gebieden. Een aantal ondernemers, vooral in de Javastraat profiteert al van deze ontwikkeling. Om er voor te zorgen dat andere ondernemers ook profiteren, maar wel hun eigen identiteit behouden, kunnen zij ondersteuning krijgen bij hun ontwikkeling. Het streven is dat de Javastraat een straat blijft waar alle bewoners uit de Indische Buurt zich thuis en welkom voelen. Afgelopen jaar heeft de nieuwe ondernemersvereniging hard gewerkt om leden te werven en goede dingen te doen voor de straat. Het bestuur is zeer betrokken, heeft veel plannen en krijgt steeds meer draagvlak. Voor de straat zou het heel goed zijn als de ondernemersvereniging uitgroeit naar een sterke en door alle ondernemers gedragen vereniging.  Verder ligt er nog steeds een verkeersopgave in zowel de Javastraat als de Molukkenstraat. In beide straten ervaren de bezoekers en ondernemers verkeersoverlast.


Illustration