Prioriteit

Verbeteren van de veiligheid (2017)

Illustration
 

Ondanks dat het zowel subjectief als objectief beter gaat met de veiligheid in de Indische Buurt ligt het cijfer nog wel onder het Amsterdamse gemiddelde. Dit geldt vooral voor de subjectieve veiligheid. Door diverse veiligheidsschouwen komen de knelpunten aan het licht en kunnen deze aangepakt worden. Ook inzet om de bewoners te betrekken bij hun omgeving zal de veiligheid ten goede komen. De Indische Buurt scoort nog steeds te hoog op jongerenoverlast. Met 15% in de IB West en 20% in de IB Oost (ten opzichte van Amsterdam 11%). Ook zien we steeds vaker dat jonge kinderen overlast veroorzaken. In het najaar van 2016 is een pilot gestart met het inzetten van ambulante tienerwerkers, waarbij de functie wordt ingevuld door jongeren uit de buurt. Hier zijn we in 2017 mee doorgegaan en dit zal ook in 2018 een vervolg krijgen. Daarnaast gaan  we in 2018 ook inzetten op extra professioneel tienerwerk om te voorkomen dat deze jonge groep risico kinderen al op zeer jonge leeftijd afglijdt. En we hebben in 2018 extra aandacht voor de aanpak van de spanningen in de buurt. Waarbij ook aandacht is voor de jongeren die echt in de risicocategorie vallen en bijna dreigen uit vallen.


Illustration