Prioriteit

Stimuleren betrokkenheid van bewoners (2017)

Illustration
 

In de Indische Buurt bruist het van de bewonersinitiatieven. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de opbouw van de sociale infrastructuur van de wijk. Wij investeren in de verbinding en ook verbreding van de initiatieven. Ondanks de vele actieve bewoners is er ook een grote groep inactieve bewoners. Ook in 2018 gaan we proberen meer mensen uit deze groep actief te krijgen. Activiteiten als de Buurtgids en de sportopleidingen voor buurtbewoners spelen hierop in. Naast de wat kleinere bewonersinitiatieven is er in de Indische Buurt sprake van co-creatie tussen gemeente, woningcorporaties en de buurt. Hierbij wordt gekeken of de maatschappelijke opgave in partnerschap met de buurt uitgevoerd kan worden. Hiervoor werken wij nauw samen met het stedelijke programma Ruimte voor Initiatief.


Illustration