Prioriteit

Verbeteren zorg voor kwetsbare bewoners (2017)

Illustration
 

Ouderen en kwetsbare bewoners blijven steeds langer zelfstandig wonen. Om dit ook mogelijk te maken zijn er al veel reguliere voorzieningen. Deze zijn echter niet altijd even bekend of sluiten niet altijd goed aan bij de wensen en mogelijkheden in de buurt. De Makassarpleinbuurt is door de centrale stad aangewezen als een van de pilots binnen het programma Ouderen Vriendelijke Stad. In 2017 is onderzoek gedaan  naar de mogelijkheden en wensen om deze buurt ook daadwerkelijk geschikt te maken om oud in te worden. In 2018 maken we een start met de uitvoering van deze wensen. Daarnaast kijken de drie corporaties met bezit in de buurt (Eigen Haard, de Alliantie en Ymere) ook hoe zij hun programma zo kunnen uitvoeren dat dit ook bijdraagt aan een levensloopbestendige buurt. Naast ouderen blijven ook bewoners met psychische klachten langer zelfstandig wonen. Om te zorgen dat dit goed gaat is het van belang dat de buurt ook in staat is om hier mee om te gaan.


Illustration