Prioriteit

Meer ontwikkelkansen voor jeugd (2017)

Illustration
 

In de Indische Buurt wonen veel kinderen met een risicoprofiel. In de IB West (Timorplein- Ambonpleinbuurt) groeit 27% van de kinderen groeit op in een minimahuishouden. En in de IB Oost (Makassarplein- en Sumatraplantsoenbuurt) is dat zelfs 32%. Naast dat er vanuit de basisvoorziening al veel inzet is op jeugd, blijft dit een van de belangrijkste prioriteiten in het gebiedsplan. Vanuit het gebiedsplan gaan we door met de inzet op de thema’s als gezond gewicht en gezonde leefstijl, het verbeteren en versterken van de pedagogisch dragende samenleving en de specifieke inzet voor meisjes. In 2017 hebben we vooral gekeken wat er extra gedaan moet worden voor deze groep. In 2018 gaan we focussen op de samenwerking om dit onderwerp te versterken. Uiteraard blijft er ook veel aandacht voor activiteiten voor jongens.


Illustration