Prioriteit

Zorgen voor een veilige en schone buurt (2019)

Een veilige buurt met een schone en goed onderhouden openbare ruimte is een belangrijke basis om prettig te kunnen leven. De afgelopen jaren is de veiligheid in de Indische Buurt verbeterd, maar het veiligheidsgevoel van de bewoners blijft daarbij achter. We gaan ons vooral richten op overlast door jongeren en het terugdringen van woninginbraak. Ook de verkeersveiligheid krijgt aandacht. Daarnaast houden we ons bezig met het voorkomen en tegengaan van spanningen tussen bewonersgroepen. Wat het schoonhouden van de openbare ruimte betreft, leggen we het accent op zwerfafval.


Doelstellingen
  • Meer subjectieve en objectieve veiligheid
  • Minder tieners glijden af naar crimineel gedrag
  • Er zijn minder spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen
  • De Indische Buurt is schoner en bewoners ervaren minder overlast van plaagdieren
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (17)

Veiligheidsschouwen

Een schouw is een rondgang met bewoners door de buurt, waarbij we met hen onveilige en overlastsitua...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Extra aandacht voor kwetsbare tieners

Samen met Dynamo, Streetcornerwork, en SK Coaching organiseren wij activiteiten voor tieners op de p...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinit...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Super Sint Maarten Lichtjesoptocht

Super Sint Maarten is een lichtjesoptocht in de Indische Buurt die al sinds 2011 georganiseerd wordt...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

2 updates

Brandveiligheid in complexen van de Alliantie

De Alliantie wil de brandveiligheid vergroten in haar complexen waar het veiligheidsgevoel lager is,...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Inbraakpreventie bij Alliantie-complexen

In complexen waar veel inbraakmeldingen zijn of een minder groot veiligheidsgevoel heerst, willen we...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

(Zwerf)afval aanpakken en de overlast van plaagdieren terugdringen

In 2018 zijn verschillende acties ondernomen om de overlast van plaagdieren te bestrijden. Er is een...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Pilot: Homies in de Alliantie-woningen

Iedereen kent dat gevoel. Je zit in de auto naar je werk en je denkt heb ik het strijkijzer wel uitg...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Stimuleren meldingsbereidheid

Bij een buurtonderzoek van de politie naar aanleiding van een schietincident (september 2018) kwamen...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Inzet wijkbeheerder Eigen Haard

Eigen Haard zet ook in 2019 een wijkbeheerder in voor het beheer in en om haar complexen om hiermee ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Verbonden buurt

Je thuis voelen, erbij horen en elkaar kennen – dat zijn de sleutelbegrippen voor een verbonden buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Brandveiligheidsadvies aan huis

De brandweer wil de brandveiligheid in woningen verbeteren en de kennis van bewoners over brandveili...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Voorlichting brandveiligheid op scholen

De brandweer wil voorlichting geven aan leerlingen uit groep 8, met als onderwerpen: hoe kun je het ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Faciliteren van verbeteringen in de openbare ruimte

Buurtbewoners dienen plannen in voor aanpassingen die de openbare ruimte verlevendigen en het veilig...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Wijkbeheerder Ymere

De wijkbeheerder is het eerste aanspreekpunt voor huurders van Ymere. Ymere zet wijkbeheerders in vo...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Groeimeevaart en het Huis der Afvalligen

Een kern groep van kunstenaars kwam afgelopen zomer vijf keer bij elkaar onder leiding van Robert Pe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Tegengaan woninginbraak

Woninginbraken hebben vaak grote gevolgen voor het veiligheidsgevoel van slachtoffers en omwonenden....

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates