Prioriteit

Zorgen voor een veilige en schone buurt (2019)

Een veilige buurt met een schone en goed onderhouden openbare ruimte is een belangrijke basis om prettig te kunnen leven. De afgelopen jaren is de veiligheid in de Indische Buurt verbeterd, maar het veiligheidsgevoel van de bewoners blijft daarbij achter. We gaan ons vooral richten op overlast door jongeren en het terugdringen van woninginbraak. Ook de verkeersveiligheid krijgt aandacht. Daarnaast houden we ons bezig met het voorkomen en tegengaan van spanningen tussen bewonersgroepen. Wat het schoonhouden van de openbare ruimte betreft, leggen we het accent op zwerfafval.
Illustration
 


Doelstellingen
  • Meer subjectieve en objectieve veiligheid
  • Minder tieners glijden af naar crimineel gedrag
  • Er zijn minder spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen
  • De Indische Buurt is schoner en bewoners ervaren minder overlast van plaagdieren
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (17)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (2)