Prioriteit

Vergroenen en verduurzamen van de Indische Buurt (2019)

Ondanks de grote groene pleinen en de ligging naast het Flevopark ervaren bewoners de Indische Buurt als een stenige buurt. Buurtbewoners hebben wensen en ideeën om de buurt te vergroenen, en het ‘Ambitiedocument Flevopark’ biedt aanknopingspunten om het park beter op de kaart te zetten. Daarnaast is het van belang het duurzaamheidsbesef in de Indische Buurt te vergroten. Hier zien we kansen door een koppeling te maken met het financiële voordeel dat een duurzaam huishouden kan opleveren.


Doelstellingen
  • Meer bewoners en ondernemers van de Indische Buurt nemen maatregelen voor een duurzamer leven
  • Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij meer groen in de Indische Buurt
  • Meer mensen maken gebruik van het Flevopark, waarbij de ecologische waarde van het park behouden blijft
  • Samen naar een aardgasvrije Indische Buurt
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (9)

Dag van het Flevopark

Het Flevopark is een bijzonder park waar veel te zien en te beleven is. Dit willen we graag met de b...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

In 2018 is in stadsdeel Oost een experiment gestart met het geven van trainingen aan organisaties, st...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Faciliteren pilots duurzaamheid

Wat kunnen bewoners doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame Indische buurt? Kleine aanpassin...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Faciliteren van groeninitiatieven

In de Indische Buurt zijn er veel bewoners met ideeën om de openbare ruimte te vergroenen en de biodi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Meer zicht op het Nieuwe Diep vanuit het Flevopark

Het Flevopark ligt aan het Nieuwe Diep. Het water ligt echter veelal verstopt achter bosschages, waa...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

2 updates

Indische Buurt aardgasvrij

Heel Nederland en dus ook de Indische Buurt staat voor de opgave om het gebruik van aardgas terug te...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Groenstrook Valentijnkade

De groenstrook langs de waterkant van de Valentijnkade (vanaf de Molukkenstraat tot de Celebesstraat...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

18 reacties

2 updates

Gedeelde groentetuinen in de Indische Buurt

Het idee is: een grote tuin die verdeeld is in kleinere percelen. De tuin zal ergens in of rond het ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

21 reacties

2 updates

Verbeteren entrees van het Flevopark

Het Flevopark heeft verschillende ingangen: aan het Javaplantsoen, bij het Flevoparkbad en aan de Val...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

2 updates