Prioriteit

Vergroenen en verduurzamen van de Indische Buurt (2019)

Ondanks de grote groene pleinen en de ligging naast het Flevopark ervaren bewoners de Indische Buurt als een stenige buurt. Buurtbewoners hebben wensen en ideeën om de buurt te vergroenen, en het ‘Ambitiedocument Flevopark’ biedt aanknopingspunten om het park beter op de kaart te zetten. Daarnaast is het van belang het duurzaamheidsbesef in de Indische Buurt te vergroten. Hier zien we kansen door een koppeling te maken met het financiële voordeel dat een duurzaam huishouden kan opleveren.


Doelstellingen
  • Meer bewoners en ondernemers van de Indische Buurt nemen maatregelen voor een duurzamer leven
  • Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij meer groen in de Indische Buurt
  • Meer mensen maken gebruik van het Flevopark, waarbij de ecologische waarde van het park behouden blijft
  • Samen naar een aardgasvrije Indische Buurt
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (9)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (2)