Prioriteit

Versterken van de participatieve democratie (2019)

In de Indische Buurt zijn er al veel bewoners die initiatieven ontplooien voor hun buurt. Het blijven stimuleren en ondersteunen van deze groep is belangrijk om de positieve energie vast te houden en hen te helpen hun initiatieven verder te ontwikkelen. Daarnaast gaan we samen met de initiatiefgroep Samen Vooruit werken aan de punten in het Uitvoeringsplan van de tweede Burgerperspectievennota.
Illustration
 


Doelstellingen
  • Betere samenwerking tussen formele en informele partijen in de buurt
  • Kansrijke bewonersinitiatieven krijgen de ondersteuning om zich te ontwikkelen tot krachtige initiatieven in de buurt
  • Het Sumatraplantsoen is een plein waar alle buurtbewoners zich welkom voelen