Prioriteit

Voorzieningen en kansen bieden voor alle kinderen (2019)

Een aanzienlijk deel van de jeugd in de Indische Buurt groeit op in een huishouden met een minimuminkomen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kansen die deze kinderen krijgen om zich te ontwikkelen. Hierdoor volgen zij lang niet altijd de schoolloopbaan die past bij hun keuze en capaciteit. Ook missen zij kansen om hun talenten op sportief en cultureel gebied te ontwikkelen. Daarnaast is het pedagogisch klimaat op straat niet optimaal en zien we nog te veel overgewicht.
Illustration
 


Doelstellingen
  • Er heerst een stimulerend pedagogisch klimaat in de Indische Buurt
  • Kinderen hebben een gezonde en actieve leefstijl
  • Alle kinderen en jongeren in de Indische Buurt ontwikkelen hun talenten en interesses
  • Meer jongeren vinden werk of een stageplaats die past bij hun talenten en capaciteiten
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (13)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (4)