Prioriteit

Voorzieningen en kansen bieden voor alle kinderen (2019)

Een aanzienlijk deel van de jeugd in de Indische Buurt groeit op in een huishouden met een minimuminkomen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kansen die deze kinderen krijgen om zich te ontwikkelen. Hierdoor volgen zij lang niet altijd de schoolloopbaan die past bij hun keuze en capaciteit. Ook missen zij kansen om hun talenten op sportief en cultureel gebied te ontwikkelen. Daarnaast is het pedagogisch klimaat op straat niet optimaal en zien we nog te veel overgewicht.


Doelstellingen
  • Er heerst een stimulerend pedagogisch klimaat in de Indische Buurt
  • Kinderen hebben een gezonde en actieve leefstijl
  • Alle kinderen en jongeren in de Indische Buurt ontwikkelen hun talenten en interesses
  • Meer jongeren vinden werk of een stageplaats die past bij hun talenten en capaciteiten
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (13)

Meidensport

We blijven ons ervoor inzetten om meer meiden aan het sporten te krijgen. Een 'meidensportclub' in s...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Pleinactiviteiten voor jongeren

Pleinen lenen zich uitstekend voor buurtgerichte sport- en spelactiviteiten. Daarom wil de afdeling ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Beweegactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders

Als onderdeel van de buurtaanpak 'Zo blijven wij gezond' hebben wij extra aandacht voor kinderen tot...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Vergroten aanbod stages vanuit ondernemers Indische Buurt.

Sociaal Cement gaat in 2019 samen met Dynamo Ambulant Jongerenwerk en bewoners inzetten op meer stag...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Cultuur Connectie Oost 2019

Een jaar geleden ontstond binnen De Meevaart het idee om samen met culturele organisaties in Oost he...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

5 updates

'Zo blijven wij gezond'

In 2019 willen wij bewoners, ondernemers en buurt- en vrijwilligersorganisaties stimuleren om zelf m...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Vakantiekampen

In de Indische Buurt worden in de schoolvakanties door verschillende buurtbewoners vakantiekampen ge...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Inloop en jongerenwijkcoach

In de Makassarpleinbuurt organiseert stichting Streetsmart een goed lopende inloop. Daarnaast wordt ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Integrale jeugdaanpak

In de Indische Buurt zijn verschillende partijen actief die elk vanuit hun eigen invalshoek jongeren...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Sport- en spelactiviteiten Ambonplein

In dit voorstel is er een probleemanalyse in kaart gebracht, met bijbehorende oplossingen met betrek...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

33 reacties

2 updates

Wijkpartnerschap Streetsmart

Eigen Haard heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomst (WPO) af...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Positief pedagogisch wijkklimaat: voortzetting methode De Vreedzame Wijk

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Zo kunnen ze zic...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Positief pedagogisch wijkklimaat: integrale training Samen Opvoeden

Het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale training waarin pedagogische vaardigheden, gezonde le...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates