Prioriteit

Kwetsbare groepen laten profiteren van de voorspoed (2019)

De Indische Buurt kent een instroom van bewoners die het economisch goed hebben. Ook wonen er nog veel mensen die sociaal en/of economisch kwetsbaar zijn. Deze bewoners hebben vaak ondersteuning nodig om mee te doen en gebruik te maken van de kansen die zich aandienen in het gebied. Hierbij kan de kracht van de kansrijke bewoners in de buurt en in de omliggende buurten worden ingezet.


Doelstellingen
  • Alle ouderen nemen deel aan het maatschappelijk leven
  • Kwetsbare bewoners wonen op een prettige manier samen met buurtgenoten
  • Minder armoede en werkloosheid in de Indische Buurt
  • Meer kwetsbare bewoners krijgen de zorg die zij nodig hebben
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (15)

Meer Praatjesmakers Op Straat

We lopen op straat, in onze buurt, hoeveel mensen per dag voorbij? En hoevelen van hen hebben we aan...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

8 updates

Aanpak Valpreventie in Oost

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Hierdoor kunnen er bij bijvoorbeeld het stijgen van de lee...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Passend wonen voor ouderen

Ouderen hebben een kwetsbare positie op de Amsterdamse woningmarkt. Het aantal 65+'ers neemt toe, wa...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

4 updates

Aandacht voor (psychisch) kwetsbare bewoners

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze t...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

3 updates

Gezondheidsvaardigheden

Relatief veel bewoners in de Indische Buurt hebben lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

4 updates

AutoMaatje

In Amsterdam Oost zitten veel mensen gedwongen thuis vanwege sociale of mobiliteitsproblemen. Dat ka...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

Aandacht voor ouderen

Het aantal ouderen in de Indische Buurt neemt sinds enkele jaren toe. Onder deze groep blijken eenza...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Wijkpartnerschap BOOT

Eigen Haard heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomst (WPO) af...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Koppeling werk en werkzoekende

Veel bewoners van de Indische Buurt zijn op zoek naar werk en veel bedrijven zijn op zoek naar werkn...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Leer- en werkplekken creƫren

In nauwe samenwerking met de afdeling Werk, Participatie en Inkomen worden door buurtorganisaties le...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Wijkpartnerschap Tante Gerritje

Eigen Haard heeft met diverse organisaties in de Indische Buurt een wijkpartnerovereenkomst (WPO) af...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Uitbreiding Brasserie de Flevopoort naar buurtfunctie

Medio 2018 is het nieuwe restaurant en supermarkt in de Flevoflats geopend. Met behulp van subsidiëri...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Voortzetting pilot Makkies voor vrijwillige inzet

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een organisatie in de Indische Buurt een kl...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

De lamme en de blinde

We beoordelen mensen te vaak op wat ze niet kunnen. Maar de lamme kan goed zien en de blinde kan goe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Entree Flevopark bij Javaplantsoen verbeteren

De entree van het Flevopark die aan het Javaplantsoen ligt, bestaat uit een trap en een hellingbaan ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates