Prioriteit

Zorgen voor een prettige leefbare buurt en balans in de drukte (2019)

Zoals overal in de stad neemt ook in de Indische Buurt de drukte toe. Daarnaast bevindt de buurt zich door de ontwikkeling van nieuwe buurten steeds meer in ‘het centrum’ van de stad. We streven ernaar de toenemende drukte in de buurt te verenigen met een goede kwaliteit van wonen en verblijven. Tegelijkertijd blijven we inzetten op het verbeteren van het gemengd samenleven in de buurt en een gezonde wijkeconomie. De woningcorporaties zetten hun stedelijk vernieuwingsprogramma voort.


Doelstellingen
  • Betere balans tussen levendigheid en leefbaarheid
  • Een divers aanbod van winkels en horeca, dat voorziet in de behoefte van alle buurtbewoners
  • De Indische Buurt ontwikkelt zich tot een gemengde buurt met kwalitatief goede huur- en koopwoningen die aansluiten bij de behoeften van bewoners
  • Leefbaarheid en veiligheid blijven tijdens de stedelijke vernieuwing op peil
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (7)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (5)