Persoon

Daniëlle van Kesteren

Professional
Mijn werk en hobbies
Gebiedsmakelaar Indische Buurt
Organisaties van Daniëlle

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

Projecten uitgevoerd door Daniëlle

Gedeelde groentetuinen in de Indische Buurt

Het idee is: een grote tuin die verdeeld is in kleinere percelen. De tuin zal ergens in of rond het ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

21 reacties

2 updates

Groenstrook Valentijnkade

De groenstrook langs de waterkant van de Valentijnkade (vanaf de Molukkenstraat tot de Celebesstraat...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

18 reacties

2 updates

Openbare ruimte leefbaar en aantrekkelijk houden tijdens stedelijke vernieuwingsprojecten

Ingrijpende renovatie-, sloop- en nieuwbouwactiviteiten komen de aanblik van de straat meestal niet ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

2 updates

Faciliteren van verbeteringen in de openbare ruimte

Buurtbewoners dienen plannen in voor aanpassingen die de openbare ruimte verlevendigen en het veilig...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Faciliteren van groeninitiatieven

In de Indische Buurt zijn er veel bewoners met ideeën om de openbare ruimte te vergroenen en de biodi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Faciliteren pilots duurzaamheid

Wat kunnen bewoners doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame Indische buurt? Kleine aanpassin...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

(Zwerf)afval aanpakken en de overlast van plaagdieren terugdringen

In 2018 zijn verschillende acties ondernomen om de overlast van plaagdieren te bestrijden. Er is een...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Aanpak hotspots afval voortzetten

In 2017 is als onderdeel van het Uitvoeringsplan Afval extra aandacht besteed aan de aanpak van 11 h...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Wormenhotels

In 2017 is het eerste wormenhotel gerealiseerd in de Indische Buurt, mogelijk gemaakt vanuit een ste...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gev...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

2 updates

Verbeteren van de openbare ruimte in de Indische Buurt

Buurtbewoners dienen verzoeken in tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelparken,...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Interim beheer bij stedelijke vernieuwingsprojecten

Tijdens stedelijke vernieuwingsprojecten is het belangrijk de leefbaarheid in de gaten te houden. Di...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Verbeteren openbare ruimte

Buurtbewoners dienen verzoeken in tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder aanleg van een p...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Vergroening Ambonplein

Het Ambonplein en omgeving wordt ervaren als stenig. Vergroening is gestart in 2016. In 2017 wordt h...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Duurzame initiatieven faciliteren

1.Het actief informeren van doelgroepen (bv VVE's) over verduurzamingsmogelijkheden zoals zonne-ener...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Aanpakken van (ongedierte) overlast als gevolg van voedselresten in de openbare ruimte

Samen met externe en interne partners een integrale aanpak opzetten en uitvoeren om bewustzijn te cr...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Faciliteren groeninitiatieven

Vanuit de buurt komen veel verzoeken voor het faciliteren van grotere en kleinere groenprojecten in

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates