Makkie
organisatie

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

Non-profit, Onderwijsinstellling

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten.


VHTO levert een bijdrage aan meer diversiteit door activiteiten te organiseren met onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid die erop gericht zijn de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. VHTO richt zich daarbij op de hele keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt. Ook ouders en de media worden bij de activiteiten betrokken.

Thema Onderwijs
Deel dit:
Contactpersonen van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
Activiteiten in het verleden