organisatie

Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie

Beschrijving

Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties. Met behulp van deze methodiek kan een dialoog plaatsvinden tussen burgers onderling en tussen organisaties en overheid over prioritering, behoeftes en aanpak van problemen.

Sinds 2013 zit in de begroting van het stadsdeel Oost ook een buurtbegroting, met daarin alle activiteiten die zijn gelinkt aan prioriteiten zoals de buurtbewoners door inspraakavinden en interviews hebben bepaald.