organisatie

Stichting Connecting Strings

Beschrijving

Stichting Connecting Strings brengt haar missie en visie in de praktijk door onder meer:

a. Optredens: het organiseren van optredens en festivals in Nederland en in andere landen;

b. Samenwerking met professionals en amateurs: het deelnemen aan optredens van professionele musici en amateurs om het niveau te verbeteren en te stimuleren;

c. Educatie: het organiseren van cursussen en workshops voor studenten en docenten van alle leeftijden en muzikale niveaus in Nederland en in het buitenland;

d. Onderzoek doen naar de ontwikkeling van traditionele instrumenten zoals de ud, kora, ney, tanbur etc. in een moderne podiumpraktijk;

e. Internationaal: muzikanten in het algemeen ervaring op laten doen op plaatsen van de oorsprong van de bovengenoemde muziekculturen;

f. Samenwerking in interdisciplinaire producties, bijvoorbeeld met dansers, fotografen, filmmakers en andere podiumkunstenaars;

g. Cultuuruitwisseling: musici met elkaar in contact brengen om zo respect en verbinding op de langere termijn te stimuleren voor de diverse bovengenoemde (muziek-)culturen;

h. Productontwikkeling: het maken van CD’s, DVD’s, muziek arrangementen, composities en lesmethoden voor projecten;

i. Promoten: bekend maken van bovengenoemde muziek en producties via diverse media.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.