organisatie

Stichting BIGS

Non-profit
Beschrijving

De stichting heeft ten doel:

Het ondersteunen en verrijken van kansen en mogelijkheden van kansarme jongeren en hun ouders.

Door hun zelfvertrouwen te vergroten en het leefklimaat/kwaliteit van het leven in de buurt te verbeteren creëren we voorwaarden voor deze jongeren om zich positief te ontwikkelen.

Door meer fysieke, mentaal en geestelijke ruimte te creëren voor deze doelgroep en hun ouders, zullen deze jongeren hun positieve kwaliteiten inzetten om een bijdrage te leveren (vrede en veiligheid) in hun buurt.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door passende activiteiten samen met deze jongeren te organiseren.

Deze jongeren moeten leren hun minderheid positie te verwoorden en proberen zich sterker te maken met behulp van de concepten van BIGS.

BIGS Samen onderzoekt met jongeren welke rechten er zijn en hoe zij hier gebruik van kunnen maken. BIGS gaat samen met deze jongeren strategieën ontwikkelen om grondrechten te leren benutten en stappen te zetten om een gelijkwaardig positie voor deze jongeren in te nemen en te creëren.