organisatie

Protestantse Diaconie Amsterdam

Non-profit
Beschrijving

De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen we dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!

Over mijn werk in het diaconaal centrum (Elthetokerk) in Oost:

‘Je staat er niet alleen voor’ – het motto van de Protestantse Diaconie - is actueler dan ooit. Door alle veranderingen in zorg en welzijn wordt een steeds groter beroep gedaan op zelfredzaamheid, eigen kracht, familie en mantelzorg. Daarmee ontstaan ook nieuwe uitdagingen voor het wijkdiaconaat. Diakenen kunnen werken aan verbinding en stimuleren mensen om mee te doen. Maar ze signaleren ook waar dat niet lukt en ondersteunen mensen die er op eigen kracht niet uitkomen. In werk ik als diaconaal opbouwwerker die de kerken (Muiderkerk, Elthetokerk en de Binnenwaai) helpt om invulling te geven aan hun diaconale opdracht en die activiteiten helpt organiseren die de deelname van mensen in hun eigen leefomgeving bevorderen. Momenteel werken wij aan een diaconaal centrum waarin wij als kerk samenwerken met organisaties die zich inzetten voor de buurt, zoals o.a. Buurthulp en Re-Play.