Organisatie
Deze organisatie is niet meer actief

Klassiek rondom de Klas

Non-profit
telefoon 0620203301
Beschrijving

Het plezier van samen muziek maken Er klinkt klassieke muziek in de Indische buurt. Klassiek rondom de Klas biedt na schooltijd klassieke muziekles in de Indische buurt. Een unieke kans voor deze kinderen om de geheimen van de viool, trombone en de dwarsfluit te ontdekken. Klassiek rondom de Klas levert hiermee een bijdrage aan de sociale cohesie in de buurt en de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de betrokkenen. Klassiek rondom de Klas Doel van Klassiek rondom de Klas is om de kinderen het plezier van samen muziek maken te laten ontdekken. Het geeft ze de kans om mee te doen en zich verder te ontwikkelen op het muziekinstrument waarvoor ze in de klassikale lessen van het Leerorkest gekozen hebben. Leerlingen kunnen vanaf groep 6 deelnemen en krijgen een instrument in bruikleen om thuis te studeren. Alle kinderen uit Oost kunnen vanaf groep 5 meezingen in het Klassiek rondom de Klas Koor. De koorlessen vinden plaats in de J.P.Coenschool op donderdagmiddag. De andere lessen zijn op woensdag- en vrijdagmiddag in de Flevoparkschool. Klassiek rondom de Klas is de directie van beide scholen zeer erkentelijk voor hun gastvrijheid. Het wordt een heel spannend jaar. Samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest zal 22 en 23 juni de speciaal voor Klassiek rondom de Klas door Kees Olthuis en Daniël van Klaveren geschreven kinderopera «Het Verhaal van de Vuurpijl» uitgevoerd worden.

Standaardlocatie

Flevoparkschool

School