organisatie

Preventie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Amsterdam Oost

Overheid
Thema Veiligheid
Beschrijving

Sinds juli 2016  ben ik, Joke Raak, preventie medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.( Dit preventie werk staat in het kader van het meerjarige regionale Preventieplan “Een Wereld te Winnen”,*1

De Gemeente Amsterdam heeft er voor gekozen om tenminste t/m 2018  gebiedsgerichte  preventiemedewerkers in te zetten voor de hele stad.  Ik word ingezet voor Oost en Zuid. Mijn taken zijn het netwerk van professionals en vrijwilligers die actief zijn rond te dit thema te onderhouden. Het organiseren van scholing, bijeenkomsten voor aandachtfunctionarissen.   Ook moet ik met bewonersorganisaties en gebiedsteams van het stadsdeel kansen en knelpunten bespreken en oppakken.

 
Uit de analyses en gegevens komt naar voren dat signalen en prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in de Indische Buurt en Oud Oost relatief hogers is dan inde andere gebieden van Oost. Ook aangiftes bij politie en trajecten vanuit het steunpunt huiselijk geweld of meldingen bij Vangnet volwassenen (GGD) komen absoluut en relatief vaker voor in deze wijken.

Dit heeft te maken met dat in de gebieden Oud Oost en Indische Buurt de onderliggende factoren als armoede, grote gezinnen, alleenstaande ouders, laag opleidingsniveau,  verslavingsproblematiek, te kleine huizen en dergelijke in deze wijken aanzienlijk meer dan in de andere wijken aanwezig zijn.

Risicofactoren

Kenmerken van het  gezin zijn:

-       grote gezinnen, jonge kinderen, éénoudergezinnen, stiefgezinnen, tienermoederschap, de opleiding van de ouders, armoede in het gezin.

Kenmerken van de ouders

-       zelf ooit mishandeld zijn, afhankelijkheid van alcohol of drugs, persoonlijkheidsstoornis of licht verstandelijke handicap,

Kenmerken van het kind

-       bijvoorbeeld een huilbaby, het hebben van ontwikkelings- of gedragsproblemen, de interactie tussen ouder en kind extra stressfactoren in de omgeving.

 

 Wat wil de Gemeente met de inzet van de preventiewerkers bereiken:

I. huiselijk geweld en kindermishandeling zijn  bespreekbare en terugkerende thema’s zijn in de samenleving, zowel onder volwassenen als onder kinderen, vanuit de gemeenschappelijke norm dat geweld niet normaal is;

II. iedere burger, zowel volwassene als kind, weet welke veilige en laagdrempelige manieren er zijn om

geweld aan te kaarten en/of hulp in te roepen, in de buurt, bij de Kindertelefoon en/of bij ‘Veilig Thuis’;

III. risicofactoren en stressbronnen voor te onderscheiden doelgroepen nemen af en daarmee het risico op geweld;

IV. risicofactoren, stressbronnen en risicogedrag van individuen/systemen nemen af en daarmee het risico op geweld.

 

Ben je een actieve bewoner of werkzaam in Oost en heb je vragen over over bovenstaande neem dan contact met mij op.