Organisatie

Jaffa Jaffa

Non-profit
Beschrijving

365 dagen lang, van 1 september 2016 tot 1 september 2017, blijft filmmaker Marnix in zijn eigen straat, de kilometer lange Javastraat in Amsterdam Oost. Tijdens dit jaar hoopt hij, door het ondernemen van verschillende activiteiten, zijn straatgenoten te leren kennen. Al zijn belevenissen legt hij vast en maakt hier dagelijkse vlogs van.

REGELS

1. Het territorium
De Javastraat begint onder de spoorwegovergang bij de celebesstraat en loopt, via het Javaplein, door tot en MET het Javaplantsoen. Ligt de ingang van een huis of onderneming AAN de Javastraat, het Javaplein of het Javaplantsoen? Dan mag Marnix daar in. Twee voorbeelden. 1: het adres van de Albert Heijn is Celebesstraat 43, maar omdat de ingang aan de Javastraat zit, mag Marnix hier wel in. 2: Hoewel café Pleinzicht aan het Javaplein ligt mag Marnix hier niet in, omdat de ingang in een zijstraat (de Borneostraat) zit.

2. Mag Marnix daadwerkelijk de straat niet uit?
Nee, dat is niet de bedoeling. Mocht er zich toch een onverwachte, ernstige noodsituatie voor doen waardoor Marnix de straat moet verlaten: dan krijgt hij verlof dagen toegekend vanuit het bestuur. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad heeft Marnix recht op maximaal vijf dagen verlof. Bij ernstige ziekte en/of noodzakelijke verzorging van ziekte van zijn bloed- of aanverwanten in de tweede graad krijgt hij kortdurend verlof. In overleg met het bestuur wordt de duur van dit verlof bepaald. Als Marnix zelf ziek wordt of gewond raakt krijgt hij alleen toestemming tot kortdurend verlof als de noodzakelijke verzorging buiten de straat plaats kan vinden. Als de verlofdagen in totaal meer dan 30 dagen bedragen heeft het bestuur recht om het project per direct stop te zetten. ALS er verlofdagen gemaakt worden, wordt het project hiermee verlengt zodat het project altijd 365 dagen zal duren.

3. Wie controleert er dat Marnix niet de straat uit gaat?
Iedereen. Hijzelf. Jij. Het bestuur. Ondernemers, straatgenoten, de kijkers. Mocht je hem tegenkomen buiten de straat: meld het dan even: bestuur@jaffajaffa.nl.

4. En wat als hij toch, zonder noodsituatie of toestemming, de straat verlaat?
Dan verbranden we hem levend. Nee, dan gaat het bestuur een passende sanctie opperen, afhankelijk van de reden, ernst en duur van zijn vertrek. Mochten er zodanig onvoorziene omstandigheden tijdens het project ontstaan waardoor voortzetting niet meer redelijk is, dan kan het bestuur het project helemaal stop zetten.