organisatie

Dynamo jeugd- en jongerenwerk

Non-profit
Telefoon
0613860390
Beschrijving

Dynamo Jeugd & Jongerenwerk

Dynamo Jeugd & Jongerenwerk maakt deel uit van Dynamo, een brede Welzijnsorganisatie in Amsterdam.

Dynamo beweegt tot mee doen! 
Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving, op eigen kracht.  Wij stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan, erbij hoort. Kijk voor meer informatie over Dynamo op: www.dynamo-amsterdam.nl


De rol van ons jeugd & jongerenwerk is om als partner van tieners en jongeren hen alle kansen te bieden die nodig zijn om zich goed te ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving.


Zo'n 20 tiener- en jongerenwerkers zetten zich hiervoor dagelijks met passie en proffessie voor in,  in de verschillende wijken in Amsterdam Oost. Dit doen ze samen met een breed netwerk aan partners rondom onderwijs, jeugdzorg, buurtbewoners en veiligheid.

Binding aan de samenleving (volwaardige participatie), vorming (educatie en talentontwikkeling), gedragsbeïnvloeding (identiteitsvorming, weerbaarheid, maar ook overlastbestrijding), ontmoeting (sociale contacten) en ontspanning zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Bovenstaand realiseren we middels diverse programma's en clubs voor verschillende doelgroepen. Aansluitend aan de Talententent (6 - 10 jaar) is er voor de doelgroep 10-15 jaar Club Junior.  Voor de doelgroep 15-18 jaar, met een uitloop tot 23 jaar, is dit Club Jaco.

Samen met de producten Club Info (Informatie & Advies, School, Stage, Werk) plus het Ambulante werk vormt dit het gehele J&Jw van Dynamo. Het actuele programma vind je op deze site in onze clubagenda's.


TOPteam Jeugd & Jongerenwerk Dynamo

De afkorting TOP staat voor: Talentonwikkeling Opvoeding Participatie & Preventie.

Oscar Bodelier en Ruben van Dongen zijn de teamleiders van het TOPteam dat valt onder de productgroep O&O.

Voor meer informatie over het Jeugd- en Jongerenwerk van Dynamo kunt u contact opnemen met:

Oscar Bodelier
Teamleider Club Junior & Club Jaco
Tel: 020 46 20 369 / 06 13 86 90
Mail: obodelier(at)dynamo-amsterdam.nl 
Facebook: oscarbodelier dynamo
Twitter: oscardynamo020