Organisatie

Wmo Adviesraad stadsdeel Oost

Non-profit
Twitter @wmoraadoost
E-mailadres
wmoraadoost@gmail.com
Telefoon
0624636879
Beschrijving

De Wmo Adviesraad stadsdeel Oost is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit Stadsdeel Oost. Ze volgen kritisch de beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en brengen signalen uit het Sociaal Domein in kaart. Op basis hiervan geven ze Stadsdeel Oost gevraagd en ongevraagd advies.