organisatie

Stichting Dance Connects

Non-profit

Stichting Dance Connects zet zich in voor danseducatie en danscreatie voor en met iedereen. Door middel van workshops, lessen, projecten, voorstellingen en evenementen werkt de stichting aan het bereikbaar en toegankelijk maken van deze kunstvorm voor een breed publiek. Dance Connects handelt hierin vanuit sociaal-maatschappelijke motieven. De activiteiten van de stichting fungeren als schakels. Dans is een krachtig middel om verbinding te creëren tussen mens en medemens, tussen mens en maatschappij. Via dans zet de stichting zich in voor participatie, sociale cohesie en welzijnsbevordering van doelgroepen die wegens fysieke, psychosociale en/of financiële redenen doorgaans niet in aanraking komen met deze kunstvorm. Professionals uit de kunsten worden ingezet om mensen op een artistieke wijze in contact te laten komen met zichzelf, elkaar en hun omgeving.


Momenteel richt Dance Connects zich op het verbinden van ouderen met de moderne danskunst en elkaar door middel van danslessen voor iedereen vanaf 60 jaar.


Meer informatie: www.danceconnects.nl


 


 

Deel dit: