organisatie

Humanitas

Vereniging / club

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over zes thema’s: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie en verlies. Jaarlijks geven 13.000 goed getrainde vrijwilligers zo’n 54.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
Sinds voorjaar 2012 komen vrijwilligers van Humanitas bij bewoners van Zeeburg op bezoek die 75 jaar of ouder zijn. Humanitas noemt deze activiteit preventief huisbezoek. Per maand worden circa honderd adressen aangeschreven.

Deel dit: