organisatie

Indische Buurt Community

Onderneming
Telefoon
0203319131
Beschrijving

De Indische Buurt Community is een informeel samenwerkingsverband tussen verschillende community\'s uit de Indische Buurt. Iedere buurtbewoner die actief is in deze community\'s mag zich als lid van deze community beschouwen. De Indische Buurt Community wil een platform zijn voor het stimuleren en versterken van bewonersinitiatief. Zij wil een brug vormen tussen mogelijke samenwerkingspartners. De Indische Buurt Community neemt burgerinitiatieven, mobiliseert bewoners rond sociale vraagstukken, organiseert kennisoverdracht over actief burgerschap. Zij speelt een actieve rol in het stadsdeel Oost door samenwerking vanuit co-creatie met het lokaal bestuur en betrokken stakeholders zoals de woningcorporaties te organiseren.