Organisatie

Woningcorporatie Ymere

Onderneming
Website www.ymere.nl
telefoon 088 000 89 00
Beschrijving

Ymere werkt intensief samen met stadsdeel Oost, Eigen Haard & de Alliantie om de Indische Buurt te vernieuwen & de sociaal-economische positie van de bewoners te verbeteren. Door investeren in woningen, vergroten van de leefbaarheid & werkgelegenheid in de buurt, het creëren van mogelijkheden voor sociale stijging & stimuleren van talentontwikkeling. We werken niet alleen samen met onze partners, maar ook met bewoners en bewonersorganisaties.