Bericht

Cash2Grow: financiële en persoonlijke groei

Geplaatst op 27 augustus 2021, 13:12 uur

Wij promoten en organiseren spaarkringen voor mensen met een krappe beurs zodat ze sociaal en financieel weerbaarder worden. Daarnaast ontwikkelen we trainingsmateriaal, leiden we begeleiders op en starten we spaarkringen in samenwerking met organisaties zoals gemeentes en welzijnsorganisaties.

Wat is een spaarkring? 

Een spaarkring is een groep mensen (5 – 12) die bij elkaar komt om te sparen, voor een periode van ongeveer 9 maanden, waarna ieder hun eigen gespaarde geld weer terugkrijgt. De spaarkringen dienen een sociaal én financieel doel: de groepen komen eens in de week of in de 14 dagen bij elkaar en bouwen onderling vertrouwen op. En de spaarkringleden merken dat ze beter met geld omgaan als gevolg van de spaarkring en de onderlinge steun. Meer informatie over spaarkringen en waarom het werkt vind je in de flyer in de bijlage.

De doelgroep zijn mensen met een krappe beurs. Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s behandeld over geld, samenwerken en over aan je dromen werken, afgestemd op de groep. De groepsleden maken zelf de afspraken, verdelen de taken (voorzitter, boekhouder, geldtellers, kashouder, sleutelhouders). De begeleiding is gericht op het zelfstandig worden van de groep, zodat die de tweede spaarperiode zelfstandig kan functioneren. 

Wat hebben wij te bieden?

Cash2Grow leidt begeleiders op en zorgt voor het werkmateriaal voor spaarkringleden en begeleiders. Begeleiders zijn beroepskrachten én vrijwilligers. Het werkmateriaal is geschikt voor laaggeletterden. De opleiding begint met een tweedaagse starttraining, begeleiding ‘on the job’, 3 inspiratiemiddagen, en eindigt met een certificering waarna de begeleider zelf door kan gaan met het opzetten en begeleiden van spaarkringen als onderdeel van de activiteiten van de eigen organisatie. Dankzij de subsidie van de gemeente zijn er geen kosten aan verbonden.  

Heb je interesse om samen te werken? Wil je starten met een spaarkring? Neem contact met ons op via info@cash2grow.nl

 

Illustration
 
Deel dit: