Bericht

Oost-begroot "Ieder kind een gelijke kans"

Geplaatst op 23 januari 2021, 11:54 uur

Wij kunnen uw stem goed gebruiken! Stem daarom op ons plan: ieder kind een gelijke kans!

  • Dit jaar zullen door de samenwerkingspartners activiteiten georganiseerd worden rondom ‘Gelijke kansen voor ieder kind’.

  • Samen gaan we de strijd aan gaan door de boodschap ‘Gelijke kansen voor ieder kind’ uit te dragen!

  • Activiteiten zoals: bijles voor kinderen, trainingen positief opvoeden voor ouders, workshops sociale vaardigheden, voorlichting door studenten en het verzorgen van verjaardagwensen.

  • Als afsluiting een gezamenlijke conferentie tijdens de Week tegen Kindermishandeling in november 2021.

  • In dit plan betrekken we bewoners, ondernemers en buurtinitiatieven op wijkniveau en komen we samen op voor de rechten van het kind!

Coördinatie door Tim Doornewaard.

Deel dit: