Bericht

De Woonwijzer langer zelfstandig wonen voor ouderen

Geplaatst op 12 juni 2020, 16:44 uur , door Sanne T

Waar woont u als u ouder wordt? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen? De Woonwijzer gaat over langer zelfstandig wonen. Ook nu in de tijd van het coronavirus is het belangrijk om over dit thema na te denken.

 Het aantal 65+érs neemt toe en ouderen zijn genoodzaakt om langer thuis te blijven wonen.
We merken en horen dat veel ouderen slecht weten waar ze recht op hebben en daarmee ook niet weten hoe ze hun huidige woonsituatie nu kunnen verbeteren. Ouderen wonen vaak al jaren in hetzelfde huis, waar veel trappen zijn en het huis door de jaren heen misschien veel te groot is geworden. Kortom, het huis is niet meer ‘passend’. Misschien zijn er voorzieningen of aanpassingen in het huis nodig. Soms is het beter om te verhuizen naar een passende woning.

De woonwijzer is ervoor om u op weg te helpen en een helder overzicht te bieden van de mogelijkheden op het gebied van wonen, zoals verhuisregelingen, woningaanpassingen, hulp in huis en contactgegevens waar u terecht kan met uw ‘woonvragen’.

Wij willen ook bewustwording creëren bij de doelgroep die zich nog fit en vitaal voelt. Het is belangrijk om tijdig een keuze te maken hoe u in de toekomst wilt wonen. Ook voor hulpverleners, mantelzorgers en andere betrokkenen kan de woonwijzer een uitkomst bieden.
U staat direct in contact met ouderen en samen kunnen jullie dit thema bespreken.

Toelichting
In 2018 is er een start gemaakt met de pilot 'Passend wonen' voor ouderen. De gemeente
(Stadsdeel Oost), Ymere, Alliantie, Eigen Haard, !Woon Oost, Civic en Burennetwerk werken samen aan bewustwording rondom passend wonen voor ouderen.

In 2019 organiseerden we een informatiemarkt ‘Langer zelfstandig wonen 65+’ in Buurthuis Archipel op het Makassarplein.

Er is voor een digitale woonwijzer gekozen, omdat vanwege het coronavirus geen intensieve huisbezoeken gedaan kunnen worden of een informatiemarkt georganiseerd kan worden.

Afzender