Update

Project-update bij Cultuur Connectie Oost 2019

Geplaatst op 28 januari 2020, 12:04 uur , door Nooshi Forozesh
Het is inmiddels een vertrouwd begrip geworden: de CCO: de samenwerking van De Meevaart, het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest (Nedpho), het Plein Theater, Studio/K en DEGASTEN. Twee jaar geleden opgezet om samen met culturele organisaties in Oost het profiel, de programmering en de ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Oost te versterken. Naast de initiatiefgroep doen inmiddels ad hoc tientallen organisaties mee aan activiteiten. Daarbij stimuleert CCO gezamenlijke programmering, verbinden van verschillende publieken en het aangaan van partnerschappen met meer culturele instellingen in Oost.

Het initiatief van de CCO is in de stad niet onopgemerkt gebleven. In de Verkenning 2019 van de Amsterdamse Kunstraad (AKr) werd, mede geïnspireerd door de CCO voor het eerst een ‘polycentrisch cultuurhuis’ in Oost voorgesteld. Ook de kwartiermaker van het stadsdeel liet zich mede door dit idee inspireren.
In het in 2019 door de AKr uitgebrachte ongevraagde advies over inclusie speelt het CCO een rol in de aanbevelingen rond ‘Kunst en cultuur tegen polarisatie op wijkniveau’. De AKr schrijft daar: “Instellingen kunnen buurtbewoners dichter bij elkaar brengen met speciale programma’s – waarvoor de instelling buurtbewoners (persoonlijk) uitnodigt. Ook kunnen instellingen, al dan niet in samenwerking met andere instellingen in de buurt, zich richten op bepaalde groepen buurtbewoners, zoals ouderen en eenzame mensen. Daarnaast kunnen instellingen initiatieven vanuit de wijk verwelkomen. De Cultuur Connectie Oost is een buurtgericht cultuurcluster dat samenwerking tussen culturele organisaties stimuleert en programmering toegankelijk maakt voor een divers publiek. “

In 2019 zijn er diverse activiteiten georganiseerd:

- De Week van Connectie, die in 2019 voor het eerst - van 8 t/m 16 juni - georganiseerd werd, waren er activiteiten van een sterk groeiend aantal organisaties en podia. Bij de eerste week was nog alleen de initiatiefgroep CCO betrokken, nu stond de teller al dicht bij een twintigtal initiatieven: Stichting Meevaart, Connecting Strings, Stichting Muzieksleutel, Buurthuis Archipel, Stichting MOI, Studio/K, GROEImeevaart, OBA Javaplein, Moving Arts Project, Tugela85, Nederlands Philharmonisch Orkest, Plein Theater, Indische Buurt Festival, Cineblend, Indische BuurtBalie, Batjanzaal, Tropenmuseum, en het Communities Film Festival. (zie programma flyer)

- Het CCO Festival tijdens 24H Oost waarbij meerdere culturele organisaties zich presenteerde onder 1 dak (zie blokkenschema)

- Tijdens de week van Participatie (7 en 16 november) hebben we een uitgebreid cultuurprogramma geboden met zo’n 50 activiteiten, georganiseerd door 41 CCO-partners op 27 locaties.

Tijdens ter promotie van deze activiteiten hebben we veel aan communicatie gedaan, ter voorbeeld hier de samenvatting van de communicatie rondom de week van participatie.

- Persbericht (verspreid door CCO en onze partners aan lokale en culturele media) te downloaden via https://www.cco.amsterdam/wp-content/uploads/2019/10/Persbericht_CCO_oktober_2019_CCOfest_WvP_DEF.pdf
- Gastartikel in Dwarskrant oktober: ) te downloaden via https://oost-online.nl/participatieweek-voor-iedereen/ (digitaal artikel)
https://oost-online.nl/wp-content/uploads/2019/11/dwars-210.pdf (krant, oplage: 24.000, verspreid in brievenbussen in oost)
- Digitale programmafolder (verspreid door de diverse CCO-partners en via onze website, mailings, en social media.) ) te downloaden via https://www.cco.amsterdam/wp-content/uploads/2019/10/Programma-Week-van-Participatie.pdf

- Online uitlichten van het programma en de diverse programma onderdelen op onze eigen website en social media en via diverse mailings.
https://www.cco.amsterdam/ (website)
https://www.facebook.com/CultuurConnectieOost/ (facebook)
- Aankondiging in eigen media van de deelnemende CCO partners zoals websites, social media kanalen en in de digitale nieuwsbrief.

- CCO Festival tijdens 24H Oost
Als CCO hebben we meegedaan aan 24H Oost op 26 oktober in De Meevaart, door hieraan mee te doen zijn we meegenomen in de promotie van Amsterdam Marketing. Daarnaast hebben we de Week van Participatie goed onder de aandacht kunnen brengen van de bezoekers van dit festival we schatten op die dag z’n 500 mensen te hebben mogen ontvangen.
https://www.cco.amsterdam/cultuur-connectie-oost-festival/cultuur-connectie-oost-festival/

- Flyers
10.000 waarvan er 5.000 stuks huis aan huis zijn bezorgt in de Indische Buurt en op prominente, culturele en maatschappelijke plekken in heel Oost. 1.500 stuks door Citydogs op 60 locaties in Oost en de rest door de CCO partners zelf op de eigen locatie en in de buurt en tijdens relevante evenementen zijn verspreid.
https://www.cco.amsterdam/wp-content/uploads/2019/10/participatieFlyer.pdf

- Poster
250 stuks, waarvan 30 via Citydogs verspreid in Oost en de rest door de CCO partners op de eigen locaties en in de buurt.