Update

Project-update bij Inloop en jongerenwijkcoach

Geplaatst op 18 september 2019, 23:46 uur
Project volgens planning
De inloop van Streetsmart is sinds 2019 gehuisvest aan de Molukkenstraat. Deze locatie is groter dan de ruimte die de inloop had in de Niasstraat. Deze grotere ruimte, maar ook de aard van de ruimte zorgt ervoor dat er meer organisaties gebruik maken van de inloopruimte.
Ook is Streetsmart gestart met de organisatie van de jongerentafel. Dit wordt door de betrokkenen als zeer wenselijk ervaren.
Deel dit: