Update

Project-update bij Voortzetting pilot Makkies voor vrijwillige inzet

Geplaatst op 18 september 2019, 23:38 uur
Project volgens planning
De pilot Makkie is zeer succesvol in de Indische Buurt. Door de koppeling met Stadspas zijn de verzilver opties van de Makkies enorm toegenomen en hierdoor is de waardering van de Makkie toegenomen. Momenteel wordt de uitrol van de Makkie naar Oud Oost voorbereid. Dit zal in 2020 gaan gebeuren. Om de Makkie toekomst proof te maken wordt de Makkie ook gedigitaliseerd. Ook dit traject loopt en moet eind 2020 gereed zijn.
Deel dit: