Bericht

Start een Blog!

Geplaatst op 25 oktober 2018, 10:15 uur , door Ruud Fiere

Ben je bewoner van de Indische Buurt en wil je ervaring, bijzondere ontmoeting delen met je buurtgenoten?

Start een persoonlijk blog en schrijf, film of fotografeer je verhaal. Plaats het dan op de BuurtBalie!

Een blog - of vlog als het een video is - is niets anders dan een dagboek dat je deelt met anderen.
Vaak een klein verhaal over iets dat je hebt meegemaakt, hebt gezien, een bjzondere gedachte die voorbij kwam en je graag wult delen met je buurtgenoten.

We hebben nu Mustapha, onze schaakkoning die een blog heeft en Camille, kunstenaar en vers bewoner in onze buurt. Kijk en lees over hun belevenissen.

Met een verzmeling blogs/vlogs leren we nog meer van elkaar.