Bericht

Hoe helpt u mantelzorgers?

Geplaatst op 18 september 2018, 13:16 uur

Mantelzorgers worden steeds belangrijker. Ouderen en mensen met beperkingen blijven vaker en langer thuis wonen. Naast professionele zorg zijn mantelzorgers nodig.
Mantelzorgers zijn mensen die gedurende langere tijd voor een ziek of hulpbehoevend familielid, vriend of buur zorgen. Stadsdeel Oost steunt mantelzorgers en stelt geld beschikbaar voor initiatieven om hen te steunen of een hart onder de riem te steken.

Subsidie aanvragen
Bewoners van Oost kunnen tot en met vrijdag 28 september een uitgewerkt plan indienen en een aanvraag doen voor subsidie voor activiteiten die mantelzorgers ondersteunen. Dit kan in verschillende vormen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk overnemen van zorgtaken of ideeën om mensen bewust te maken dat zij zelf mantelzorger zijn.  Daarnaast kunnen de mogelijkheden en voorzieningen die er voor mantelzorgers zijn bekender worden gemaakt.

Maximale subsidie
Per plan is er een maximale subsidie van €5.000 beschikbaar. Het ingezonden plan wordt beoordeeld door een burgerjury die bestaat uit onafhankelijke buurtbewoners met mantelzorgervaring. De uitvoering van goedgekeurde plannen wordt begeleid door welzijnsorganisaties Civic en Dynamo. In november volgt de laatste ronde om ideeën en plannen voor ondersteuning van mantelzorgers in te dienen.

Meer informatie
Bekijk de site van Dynamo Amsterdam of Civic Amsterdam. Daarnaast kunt u contact opnemen met Felice Gaughan via f.gaughan@care4oost.nl of 06 1652 2466. Daarnaast vindt u meer informatie over mantelzorg op amsterdam.nl/mantelzorg.

Illustration
 
Deel dit: